Emre Sünter

Emre Sünter

 Dr. Öğr. Üyesi 

Toplumun dijitalleşmesi, yeni medya, estetik teori, tasarım ve etik, ekoloji, bilim ve teknoloji felsefesi

Emre Sünter Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü lisans mezunudur. Yüksek lisansını Fransız Hükümetinin bursuyla gittiği Paris Nanterre Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden almıştır. Doktorasını 2021 yılında Montreal Üniversitesi’nde İletişim Çalışmaları alanında “For an Echology of Microbe-Artworks: Thinking in between Art and Science” başlıklı teziyle başarıyla tamamlamıştır. Bu çalışmasıyla Rektörün Onur Listesi’nde yer almaya hak kazanmıştır. Sünter ayrıca Deleuze ve Guattari’nin Bin Yayla adlı ufuk açıcı kitabını Türkçe’ye çevirmiş olup bu kitap yakında Norgunk yayınevi tarafından yayımlanacaktır. Sünter çok yönlü araştırmalarıyla disiplinler arasındaki boşlukları doldurmayı ve teknoloji, kültür ve çevre arasındaki karmaşık ilişkilere dair kavrayışımızı geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Lisans: Felsefe, Galatasaray Üniversitesi (İstanbul, Türkiye)

Yüksek Lisans: Felsefe, Paris Nanterre Üniversitesi (Paris, Fransa)

Doktora: İletişim Çalışmaları, Montreal Üniversitesi (Montreal, Kanada)

(2023-Halen) Dr. Öğretim Üyesi, Kadir Has Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı

(2022) Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi, Maltepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Tasarımı

(2014-2020) Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi, Montreal Üniversitesi, Sanatlar ve Bilimler Fakültesi, İletişim,

(2013-2014) Araştırma Görevlisi, Kemerburgaz (Altınbaş) Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi, Sosyal Bilimler

Sünter, E. (2023), “Interview with Brian Massumi: From the Ecology of Powers to an Aesthetics of Earth”. Theory, Culture & Society, 39(6). https://doi.org/10.1177/02632764221146413

Sünter, E (2023). “What Do We Hear When We Hear Microbe-Sounds?”. Pulse: the Journal of Science and Culture, 9(1)

Sünter, E. (2022), “Manufacturing Life Through Science and Art Interaction: Gu neş-Helen Isitan’s Hybridities: Almost Other”. Nanoethics (2022). https://doi.org/10.1007/s11569-022-00412-3

Sünter, E. (2022), “Bir Aktivizm Felsefesi İçin Dört Önerme”, Varlık Dergisi, Ag ustos, ISSN 1300-1728-0-0, pp.19-24.

Sünter, E. (2016), “Deleuze’ün Minör Suç Ortakları: Tarde, Simondon, Ruyer”, Cogito, no: 82, Winter, Yapı Kredi Yayınları, ISSN 1300-2880, ss.198-230.

Doktora Tezi Üniversite Onur Listesi (2021), Montreal Üniversitesi

Doktora Bitirme Bursu 2018-2019, Montreal Üniversitesi, Yüksek Lisans ve Doktora Çalışmaları Fakültesi

Tez Yazma Bursu (2016-2017), Montreal Üniversitesi, İletişim Bölümü

Konferans Katılım Hibesi (2016), Montreal Üniversitesi, Yüksek Lisans ve Doktora Çalışmaları Fakültesi

Öğrenim Ücreti Muafiyeti (2014-2017), Montreal Üniversitesi, Yüksek Lisans ve Doktora Çalışmaları Fakültesi

Mükemmeliyet Bursu (2014-2015), Montreal Üniversitesi, İletişim Bölümü

Doktora Onur Öğrencisi (2013), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

Konferans Katılım Hibesi (2012), American National Science Foundation – Amerika Birleşik Devletleri, The Annual Meeting of the Society for Social Studies of Science (4S), Kopenhag

Konferans Katılım Hibesi (2012), TÜBİTAK, Buenos Aires, Second Forum of İnternational Association of Sociology

Yaz Yaz Okulu Katılım Bursu (2011), European Molecular Biology Laboratory, Heidelberg

Yüksek Lisans Mükemmeliyet Bursu (2008 – 2009), Fransa Hükümeti, Paris