Kaya Tabanlı

kaya-tabanli

Dr. Öğretim Üyesi

Dijital Tasarım,Tipografi,Hareketli Görüntüler, Oyun Tasarımı

Kaya Tabanlı, Kadir Has Üniversitesi, Görsel İletişim Tasarımı bölümünde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev almaktadır. Doktora derecesini Marmra Üniversites, Sosyal Bilimler Estitüsü, İletişim Bilimleri alanında “Zihinsel Zanaatçılık Bağlamında Yeni Medyada Çalışma ve Serbest Zaman” başlıklı tezini savunrak almıştı. Yüksek lisans derecesini ise Kadir Has Üniversitesi İletişim Bilimleri bölümünde “Çok Kullanıcılı Çevrimiçi Oyunlar ve Simmel'in Yabancı Kavramı” başlıklı tezini savunarak tamamlayan Dr. Kaya Tabanlı, Bahçeşehir Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı mezunudur.

Lisans: Görsel İletişim Tasarımı Bahçeşehir Üniversitesi (Istanbul, Türkiye)

Yüksek Lisans: İletişim Bilimleri, Kadir Has Üniversitesi (Istanbul, Türkiye)

Doktora: İletişim Bilimleri, Marmara Üniversitesi (Istanbul, Türkiye)

Kaya TABANLİ - Mukadder ÇAKIR  

Günümüz yeni medya ortamında çalışma ve zihinsel zanaatkârlık sayı 13, s.446-462

İntellectual craftsmanship and labour in todays new media

Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1421

Necs Sinema Konferansı Sunum 2010 Kadir Has Üniversitesi

Apothecae Uia Congress Workshop Participants

Bahçesehir Üniversitesi İç Sınavı Birinciliği (%100 burs)

Bahçesehir Üniversitesi Sekiz Dönem, Yüksek Onur Belgesi

03:02, Kısa Film Maltepe Üniversitesi Kısa Film Yarışması İkincilik Ödülü,Yönetmen Asistanı

ctrl_alt_del.a sound-art project.istanbul. Participants