OCULUS II

OCULUS II: İçerideki Dünya, Dışarıdaki İstanbul

- İpek Yeğinsü

Katalog Link

İstanbul gibi bir kentte yaşamanın ödülü de büyüktür, bedeli de. Algı evrenlerimiz bin bir çeşit renk, ses ve dokuyla sürekli zenginleşirken uyaran yoğunluğunun yarattığı karmaşayla mücadele eder. Çoğul kimliklerin tanışma ve dayanışma laboratuvarı olan kentin, aynı zamanda bireyin kendi yalnızlığında kolayca kaybolabildiği bir ortamı vardır. Aslında “kişiliğinin” tüm esinleyici ve zorlayıcı yönleriyle kent, her bir sakinini biraz andırır ve her birimiz, içinde yaşadığımız kente bir miktar benzeriz.

“OCULUS II”, İstanbul’dan hareketle insan olma deneyiminin evrenselliğini ortaya koyan ve farklı tekniklerde üretilmiş çalışmaları bir araya getirir. Genç kuşağın duyarlılıklarını ve arayışlarını, birey-toplum, geçmiş-gelecek, içerisi- dışarısı arasındaki sınırları eritirken bu iki ölçek arasında hızla gidip gelen bir kurgu içinde sunar. Sergi mekanının çoklu anlam katmanları ve çevresiyle olan ilişkisi kenti de kurguya dahil eder; böylece izleyicinin sergideki işler üzerinden kendi iç dünyasıyla yaşadığı karşılaşmalar, yepyeni psikocoğrafik olasılıkların önünü açar.

Üç alt temadan oluşan sergide “İçerideki Dünya” bireyin içsel yaşantılarına odaklanırken, “Dışarıdaki İstanbul” kent estetiği üzerinden görünür hale gelen toplumsal gerçekliklerin izini sürer. “Çevrim İçi-Çevrim Dışı” ise dijital teknolojilerin kültürel etkilerine eleştirel bir bakış sunar.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20