Zeynep Özüm Ak

Zeynep Özüm Ak

Öğr. Gör.

Zeynep Özüm Ak, 2008 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İletişim Tasarımı Bölümünde lisans eğitimine başladı. Mezuniyeti- nin ardından 2014 yılında ESAD Matosinhos Sanat ve Tasarım Üniversitesi (Escola Superior de Arte e Design Matosinhos, Por- to/Portekiz) İletişim Tasarımı Bölümü Yüksek Lisans Programında eğitimini sürdürdü. 2018-2019 yılları arasında Averio Üniversite- si Tasarım Programında doktora eğitimine devam eden tasarımcı, 2023'de Yıldız Teknik Üniversitesi İletişim Tasarımı Bölümünde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalıştı.

2019 yılında Porto'da düzenlenen Uluslararası Tasarım Konseyi (Ico-D) toplantılarına Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu’nu (GMK) temsilen panel konuşmacısı olarak katıldı.

2014’den bu yana ağırlıklı olarak kültür sanat projelerinde üre- timlerini sürdüren tasarımcı, Beautiful Problems Tasarım Stüdyosunun kurucu ortağı ve GMK üyesidir.

Writing ve Tipografi, Sunum Tasarımı, Grafik Tasarımı, Branding

—2018-... Aveiro Üniversitesi
{Tasarım, Doktora-Aveiro}

—2014-2018 Esad Matosinhos Sanat ve Tasarım Fakültesi
{İletişim Tasarımı, Yüksek Lisans-Porto}

—2008-2013 Yıldız Technik Üniversitesi
{İletişim Tasarımı, Lisans-Istanbul}

—2004-2008 Başkent Üniversitesi
{Biomedical Mühendisliği, Lisans-Ankara}

—2023, G20 Art Project: “Together We Art”
{Bihar Müzesi Bienali,-Hindistan}

—2022, 14. Uluslararası Anadolu Kaligrafi ve Tipografi Etkinliği
{Eskişehir-Türkiye}

—2020, Uluslararası Anadolu Kaligrafi ve Tipografi Etkinliği (Çevrimiçi Sergi)

— 2019, İran&Türkiye: Tasarımda Kadınlar (GMK Ve IGDS* İşbirliği)
{Tahran-İran, İstanbul-Türkiye}

— 2018, 37. GMK, Grafik Tasarım Sergisi
{İstanbul, Türkiye}

—2016, Mamut Sanat Project
{İstanbul, Türkiye}

—2015, ESAD, “Vitrina”
{Moldursant, Porto-Portekiz}

—2015, ESAD, “Letters”
{Küratör: Andrew Howard~Porto-Portekiz}

—2015, Esad Matosinhos, “Symbols Celebrate Human Ingenuity”
{Küratör: Georgie Hardie~Porto-Portugal}

—2010, 10.Ecume Kültür Değişimleri
{İstanbul, Türkiye}

—2010, 25. Yahşibey Atölyeleri
{Küratör: Yeşim Demir, Yahşibey-Türkiye}

—2022-2023, Yıldız Teknik Üniversitesi Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi (Sunum Tasarımı, Semiyoloji)

—2023, 42. Grafik Tasarım Sergisi, GMK 42. Grafik Tasarım Ödülleri, Jüri

—2022, 14. Uluslararası Anadolu Kaligrafi ve Tipografi Etkinliği
{Eskişehir -Anadolu Üniversitesi}, panel katılımcısı

—2022, 14. Uluslararası Anadolu Kaligrafi ve Tipografi Etkinliği
{Eskişehir- Anadolu Üniversitesi}, atölye eş direktörü (Yunus Ak ile birlikte)

—2021, Başkent Üniversitesi, atölye eş direktörü (Yunus Ak ile birlikte)

—2021, GMK Kampüs, çevrimiçi sunum (Yunus Ak ile birlikte)
{İzmir-Ege Üniversitesi-Türkiye}

—2019 Ico-D, Uluslararası Tasarım Konseyi Toplantısı Türkiye Grafik Tasarımcıları Derneği Türkiye Temsilcisi(GMK)

—2018, 9.o Encontro de Tipografia, sunum
{Tomar-Instituto Politécnico de Tomar-Portekiz}