OCULUS

“OCULUS: Bakışı Görmek, Görmeyi Anlamak”

- İpek Yeğinsü

Katalog Link

 

Yaşadığımız yüzyılda, daha önce hiç olmadığı kadar çok iletişim aracına sahibiz. Akışkan ağlar halinde ördüğümüz imgeler evrenimiz, internetin ve sosyal medya platformlarının da etkisiyle baş döndürücü bir hızla zenginleşiyor. Aydınlanma Çağı’ndan bu yana belki de ilk kez, gözün iletişim pratiklerimizde bu denli baskın olduğu bir dönemden geçiyoruz. Ve tüm bu gelişmeler, görsel iletişim tasarımcılarına yaratıcılık adına çok daha geniş olanaklar sunuyor.

Latince ‘göz’ anlamına gelen oculus, aynı zamanda bir kubbenin üzerindeki dairesel açıklığı ifade eder. Tüm tanrılara adanmış Antik Roma tapınağı Pantheon’un görkemli kubbesi, bununen iyi örneklerindendir. Tavandaki açıklıktan girerek insanlığın ortak mabedini aydınlatan gün ışığı, gözbebeğinden geçip retinaya değen ışıkla büyük bir benzerlik gösterir. Zihnin algı düzlemini aydınlatan bu ışık, belleğin ve imgelemin mabedinde işlemlenerek dış dünyaya ‘bakış’ aracılığıyla geri döner ve onu biçimlendiren ideolojilerin temelini oluşturur. Başka bir deyişle göz, anlamı ve uzamı, dolayısıyla da kültürü, içeriye ve dışarıya aynı anda açılan bir pencere gibi sürekli yeniden inşa eder. İletişim biçimlerimiz de onun etkisiyle durmaksızın evrilir, değişir ve dönüşür.

Kadir Has Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencileri, “OCULUS” sergisinde tam da bugün ve burada olana dair özgün ve bir o denli evrensel bir bakış sunuyor. Farklı teknolojik araçların ve anlatım biçimlerinin bir araya geldiği sergi, zamanın ruhunu yakalayanve yakın geleceğin potansiyel iletişim olanaklarını inceleyen bir deney(im) alanına dönüşüyor.

Curator / Organizator:
İPEK YEĞİNSÜ, KADIR HAS UNIVERSITY
COBAC WORKSPACE
Birinci_Fotograf
SUPERVISOR / Akademik Danışman:
DR. BALCA ARDA
ikinci-fotograf
DESIGN / Tasarım:
ALP EREN TEKİN
ucuncu-fotograf
PHOTOS / Fotoğraflar:
NIJAT VERDIYEV
dorduncu-fotograf
Students:
Abdullah E. Şengül, Alp Eren Tekin, Anı Mail, Aris Balcı, Aslıhan Solakoğlu, Beniz Uçunğan, Christian Milutinovic, Cemre Akçal, Deniz Yurtdaş, Dilan Gürses, Ece Odabaşıoğlu, Ece Z. Ünal, E. Nur Mutlu, Elifnur Selbuk, Ertekin Erdin, Hilal Şahin, İlayda Kabakçı, İrem Begüm Güleç, Khudeeja Dawar, Metehan Gülbay, M. Görkem Aksoy, Nurbanu Büyükyılmaz, Rawand Naser Aldeen, Rozerin Aytaş, Sude Ergin, Sude İnci, Taha Sertaç Gezer, Veli Emir Kahraman, Yasmin Uştuk
besinci-fotograf
altinci-fotograf
yedinci-fotograf
  • cobac-logo
  • vcd-logo
  • kadirhas
  • cobac-logo
  • vcd-logo
  • kadirhas